HOMEROVA ILIJADA PDF

Pretpostavlja se da je nastao u 8. Pizistrat je ustanovio Panatinski praznik o kome su se recitovale Homerove pesme. Autorstvo se pripisivalo Homeru. U vezi s tim nastalo je u nauci homersko pitanje.

Author:Zolorisar Kajilkree
Country:Timor Leste
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):22 August 2012
Pages:437
PDF File Size:6.21 Mb
ePub File Size:2.80 Mb
ISBN:748-3-31715-204-7
Downloads:57962
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FauktilarKralj Menelaj i njegov brat Agamemnon okupljaju vojsku i dolaze do Troje kako bi se osvetili i vratili prelepu Helenu. Ilijada analiza dela Ilijada ima 15 stihova, odnosno heksametara i podeljena je na 24 pevanja.

Strele su padale po Ahejcima devet dana, a koga bi pogodila strela taj bi oboleo od kuge. Ahil se mnogo naljuti jer misli da je Agamemnon drzak i lakom. Nestor ipak tvrdi da treba da veruju u Agamemnonov san i spreme vojsku. Ko pobedi u dvoboju dobija lepu Helenu.

Ona nagovara slavnog strelca Pondara da ubije Menelaja i da se proslavi. Hrabro se bori, bolje od ostalih ratnika. Pandar ga ranjava ali ga on ubija. Mole Atinu da ih odbrani od Ahejaca posebno od Ahila i Diomeda. Veliki junaci Glauk i Diomed odustaju od borbe jer su shvatili da su u daljem srodstvu kao unuci dvojice junaka.

Dogovaraju se da bi Hektor trebalo da izazove na dvoboj nekog Ahejca. Ahejci ne pristaju na to ali pristaju na jedan dan primirja kako bi se sahranili mrtvi. U borbi je ranjen i Diomed, a hrabrog Ajanta napada Hektor i njegova vojska.

Trojanci navaljuju na Ahejce. Jedini ratnik koji napada sa kola je Asij, ali on gine. Bitka nikome ne donosi pobedu. Ahejci potpomognuti Posejdonom ubijaju dosta Trojanaca. Hektor nije ni svestan koliko ljudi mu je poginulo. Pulidamant ga savetuje da napusti borbu i smisli plan za novu. U ovom pevanju prikazane su slabosti bogova, odnosno da ni oni nisu imuni na intrige i preljube. Zevs se budi iz sna i otkriva da ga je Hera prevarila. Time jasno stavlja do znanja ishod rata.

Ahil pristaje, daje mu svoju opremu i Mirmidonce da ih predvodi. Patroklovu smrt oplakuju Ahilovi besmrtni konji. Ahajci i dalje trpe poraz od Trojanaca, mole se Zevsu iako znaju da je Zevs na strani Trojanaca.

Uspevaju u tome. Aheji oplakuju Patrokla na odru. Ahil i Agamemnon se mire. Briseida oplakuje Patroklovo telo. Eneja je slabiji pa ga Posejdon savetuje da se kloni Ahila. Na Enejinoj strani je i Apolon. Ahil bi ubio Hektora da ga nije spasio Apolon. Zatim ubija jedog od Prijamovih sinova. Hektoru se ukazuje Atina u obliku njegovog brata Dejfoba i nagovara ga da se sukobi sa Ahilom. Hektor shvata da je prevaren i gine u dvoboju.

Ahajci oplakuju Patrokla. Ahejci daju Trojancima dvanaest dana primirja kako bi Hektora sahranili kako dolikuje junaku. Agamemnon Menelajev brat. Bitniji su mu sopstveni interesi od interesa naroda. Patroklo Ahilov najbolji prijatelj. Odisej Po Homeru, Odisej je bio kralj Itake. Po drugim predanjima bio je Sizifov sin i otac sinova Kirke, Kalipso i drugih nimfi.

Pelej Pelej je bio kralj Ftije. Prijam Kralj Troje. Paris Paris je mladi princ, sin kralja Prijama i kraljice Hekabe. Hektorov brat, ni nalik njemu. Izaziva rat, ali ne ume da se nosi sa posledicama. Homer ga je predstavio kao odanog supruga i oca, sina i brata, a ne samo kao okrutnog ratnika. Borio se za svoj narod i domovinu. Ipak, kao i svi smrtnici imao je mana. Helenu je oteo trojanski princ Paris. Neki izvori tvrde da su se mnogo voleli, pod uticajem Afrodite.

Odlikuju je lepota i plemenitost. BIio je pravedan i nije bio ni na jednoj strani. Atina Boginja mudrosti i rata. U Trojanskom ratu je na strani Grka.

Tetida Boginja mora i Ahilova majka. Prikazivan je kao mirotvorac. Ares Bog rata, najstariji sin Zevsa i Here. Radovao se smrti i ubijanju. Mrzeo je ostale Bogove kao i oni njega a posebno Atinu.

Izuzetak je bila Afrodita koja je u njemu negovala strast i sa kojom je imao dva sina. Veruje se da je bio slep ali i da je pripadao aristokratiji jer je delio njihove poglede i shvatanja.

ASTM B734 PDF

HOMER ILIJADA PDF

Dogis Your list has reached the maximum number of items. ComiXology Thousands of Digital Comics. Please enter your name. Croatian View all editions and formats Rating: Zagreb, Matica Hrvatska, You may send this item to up to five recipients. You may have already requested this item. Create lists, bibliographies and reviews: Amazon Music Stream millions of songs.

ASUS G50V MANUAL PDF

HOMEROVA ILIJADA PDF

Lektire: Homer Smatra se da je Ilijadu napisao Homer. Ilijada je nastala negdje u 6. Panatinski praznik, kojeg je ustanovio Atenski vladar Pizistrat. Ilijada je podijeljena na 24 pjevanja, a sastoji se od Ep je nazvan po Iliju, jer se tako u djelu naziva Troja.

Related Articles